Feliway Classic startpakke

633,88 kr

Feliway diffuser får katter til å føle seg trygge i deres hjem og hjelper med å kontrollere uønsket adferd. Feliway er et godt valg for å hjelpe katten å tilpasse seg nye situasjoner og forhindre/forbedre uønsket adferd, som f.eks. urinmarkering. Kan brukes for å få katten til å: Slutte med urinmarkering og kloring Lettere tilpasse seg nye omgivelser (flytting, nytt barn eller dyr i familien osv.) Lettere tilpasse seg forandringer i hjemmemiljøet Lettere takle å bo sammen med andre katter Feliway anbefales ikke ved aggresjon mot eier, mot andre katter eller ved adferd som ikke er utløst av stress. Fiffuseren plugges inn i det rommet hvor katten oppholder seg mest og skal være i funksjon kontinuerlig.