Sureflap Pet Door tunnelforlenger

179,14 kr

SureFlaps pet door tunnelforlenger kan brukes til å gjøre inngangstunnelen til SureFlaps pet door med mikrochip lengre i de tilfelle hvor lemmen er installert i en vegg. SureFlaps tunnelforlenger passer perfekt sammen med tunnelen i SureFlaps pet door med mikrochip, og det er mulig å sette flere tunnelforlengere sammen, så tunnelen kan få den ønskede lengde. Tunnelen til SureFlaps katteluke med mikrochip er 70 mm lang, og hver tunnelforlenger føjer ytterligere 50 mm til lengden.